Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Zeitgeist Newsletter #1 part 6

Γραμματα

Peter,
Τι θέλει να πει το Κίνημα Zeitgeist όταν αναφέρεται στην παροχή μιας “Αφθονίας” για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, ενώ μιλάει επίσης για την ανάγκη για διατήρηση των περιορισμένων πόρων; Δεν είναι αντιφατικό αυτό; Τι γίνεται αν θέλω μια έπαυλη 100 δωματίων στο προσωπικό μου νησί;

Απαντηση:
Ο όρος “αφθονία” μπορεί να είναι μόνο σχετικός, δεδομένου ότι ζούμε σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. Ο Jacque Fresco περιγράφει συχνά το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε υψηλή ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Αυτό που εννοεί είναι ότι, μέσω της έξυπνης και στρατηγικής χρήσης των πόρων μας, περιορίζοντας συνεχώς σπάταλες πρακτικές και, κατά συνέπεια, απομακρύνοντας το Εμπορικό/Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, που βασίζεται στην διατήρηση της σπανιότητας, μπορούμε να επιτρέψουμε σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να έχουν καθαρό νερό, θρεπτική τροφή, υψηλής ποιότητας στέγαση, προσωπική ελευθερία και αγαθά για προσωπική ευχαρίστηση, όχι μόνο χρηστικότητα. Αυτός είναι ο στόχος μιας παγκόσμιας Οικονομίας Βασισμένης στους Πόρους.
Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα, κυρίως στη δύση, έχουν κατηχηθεί σε αξίες που είναι φανταχτερές, ακραίες, φυσιολογικά μη-βιώσιμες και, συνεπώς, ανεπίτρεπτες από τη σκοπιά της κοινωνικής επιβίωσης και σταθερότητας. Δεν μπορούν όλοι να έχουν σπίτι 100 δωματίων σε 20.000 στρέμματα ιδιοκτησίας. Αυτή είναι μια παράλογη αξία, η οποία έχει ως γνώμονα το κοινωνικό γόητρο γιατί στερείται λογικής σε σχέση με την κατάσταση του ανθρώπινου πληθυσμού και των περιορισμένων φυσικών πόρων/γης. Σε μια Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους θα ανακύψει ένα μέσο επίπεδο κατανάλωσης πόρων ανά άτομο, το οποίο, όπως ο Jacque επισημαίνει, θα υπερβαίνει το βιοτικό επίπεδο του ισχύοντος συστήματος σε μεγάλο βαθμό, για το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού, πιθανότατα εξαλείφοντας σχεδόν τα περισσότερα εγκλήματα. Η διαστρεβλωμένη αξία της ακραίας “πολυτέλειας”, όπως αναδεικνύεται με τους σταρ του κινηματογράφου και την πλούσια ελίτ, θα εκλαμβάνεται με αηδία από τις νέες αξίες που θα ανακύψουν στο μέλλον, γιατί το υπόδειγμα του φανταχτερά πλουσίου σήμερα είναι απλώς μη-βιώσιμο/σπάταλο από πολλαπλές γωνίες. Επίσης, το να θέλει ένα άτομο “περισσότερα” απ’ ό,τι ένα άλλο είναι μια μη-βιώσιμη αξία η οποία προκαλεί συγκρούσεις και εξυπηρετεί μόνο μία εγωιστική κατάσταση που δημιουργείται από το τρέχον πολιτισμικό κλίμα της “επιβίωσης του ισχυρότερου”, μέσω του Συστήματος Αγοράς του Ανταγωνισμού. Το Κίνημα Zeitgeist επιδιώκει να αφαιρέσει αυτό το σύστημα, και ως εκ τούτου να αφαιρέσει τις διαστρεβλωμένες αξίες που προκύπτουν, επιβάλλονται και ενισχύονται.
Οι ανθρώπινες αξίες μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρες μονάχα εάν είναι βιώσιμες και εάν μειώνουν τις συγκρούσεις με την πάροδο του χρόνου. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε τις αξίες μας στο φυσικό κόσμο... πρέπει να εξάγουμε τις αξίες μας από αυτόν. Αν εμείς, ως κοινωνία, ισχυριζόμαστε πως έχουμε σε εκτίμηση τον στόχο τού να έχουμε ειρήνη, ισορροπία και γενικά καλή προσωπική και κοινωνική υγεία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τις αξίες μας βασισμένοι, όχι σε όσα έχουμε παραδοσιακά διδαχθεί, αλλά μέσω αντικειμενικής συλλογιστικής βασισμένης σε πραγματικές φυσικές αναφορές και επιδόσεις.
Peter Joseph

Δεν υπάρχουν σχόλια: