Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Zeitgeist Newsletter #1 part 1

Που είμαστε τώρα;

Ανακοινώσεις, Αιτήσεις & Ενημερώσεις

Καλωσορίσατε στην πρώτη επίσημη έκδοση του
Newsletter του Κινήματος Zeitgeist. Θα ήθελα για λίγο
να κάνω μία ανασκόπηση της ιστορίας της ανάπτυξης
του Κινήματος, κατά τη διάρκεια της μικρής περιόδου
από την έναρξή του στα τέλη του 2008.

Όπως ήδη γνωρίζουν οι περισσότεροι που διαβάζουν
αυτό το έγγραφο, το Κίνημα Zeitgeist είναι ένας
οργανισμός συνηγορίας στην αειφορία, ο οποίος είναι
θεμελιωδώς εμπνευσμένος και χτισμένος πάνω στις
κοινωνικές ιδέες του Jacque Fresco από το Venus Project.
Δεν είναι στις βλέψεις αυτού του άρθρου να ανατρέξει
στις μεγάλες και σχετικά πολύπλοκες τοποθετήσεις του
Κινήματος. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να δώσω μια βασική
επισκόπηση. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας
και ρίξτε μια ματιά στο δωρεάν υλικό μας, αν κάτι από τα
ακόλουθα δεν σας είναι γνωστό.

Το Κίνημα Zeitgeist (TZM) αναζητεί την μετάβαση
σε ένα καινούργιο κοινωνικό σύστημα με όνομα
“Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους”, που κοιτάει να
θεμελιώσει την κοινωνική οργάνωση στη Διαχείριση
και Διατήρηση Πόρων, ως το αρχικό σημείο εκκίνησης
για όλες τις αποφάσεις πάνω στη γη. Κατά συνέπεια,
επιθυμούμε να δούμε την Επιστήμη και την Τεχνολογία
να χρησιμοποιούνται απελευθερωτικά για το ευρύτερο
κοινωνικό όφελος, συμπεριλαμβανομένου του
επιστημονικού αναπροσανατολισμού της Εργασίας,
της Παραγωγής, της Διανομής και συνεπώς, της
Βιομηχανίας γενικότερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω της Προσέγγισης της ‘Θεωρίας Συστημάτων’ σε
μια παγκόσμια υποδομή τεχνολογικής διαχείρισης. Η
‘Πολιτική’, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, θεωρείται
ξεπερασμένη με τα μάτια του Κινήματος, γιατί είναι ένα
θεσμικό υπό-προϊόν αρχαίων εθίμων των ανθρωπίνων
σχέσεων, που είναι προγενέστερη της έλευσης των
σύγχρονων επιστημονικών αντιλήψεων. Η Πολιτική
προτιμά εγγενώς την ‘γνώμη’ από το ‘γεγονός’. Με
άλλα λόγια, η Κυβέρνηση σήμερα δρα με βάση τα
κατεστημένα συμφέροντα και όχι με την αντικειμενική,
επιστημονική σκέψη. Αυτό γίνεται κατά μεγάλο βαθμό
λόγω της φύσης του Χρηματοπιστωτικού συστήματος
και του πώς αυτό έχει εξελιχθεί από την αρχή της
σύλληψής του.

Το TZM βλέπει το Χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Aνοικτής/Eλεύθερης Aγοράς και Ανταγωνισμού ως
τη βασική αιτία της πλειοψηφίας των κοινωνικών
προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένου του Πολέμου, της Φτώχειας, του
Εγκλήματος, των Διαταραχών στην Προσωπικότητα,
της Ρύπανσης και τη Βίας. Ενώ το Χρηματοπιστωτικό/
Σύστημα Αγοράς έχει εξυπηρετήσει ένα σημαντικά
εξελικτικό ρόλο, ιστορικά, ο οργανισμός μας δεν
βλέπει πλέον κάποιο πλεονέκτημα σε αυτές τις
αρχαίες, αποδεδειγμένα μη-βιώσιμες παραδόσεις.
Η σιωπηλή πραγματικότητα του συστήματος της
αγοράς βασίζεται, εν μέρει, πάνω σε δύο θεμελιώδεις
αδυναμίες. (1) Το δεδομένο των αέναων πόρων
και, συνεπώς, ενός συστήματος που οδηγείται από
σπάταλο καταναλωτισμό παρά από τη συντήρηση, και
(2) Η ιδέα ότι η απασχόληση (Εργασία για Εισόδημα)
για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια εμπειρική
δυνατότητα, ενώ η εκθετική αύξηση της τεχνολογίας
συστηματικά αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία
μέσω της μηχανοποίησης, ωθούμενη από την ανάγκη
των εργοδοτών να μειώσουν το βασικό τους κόστος
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην
αγορά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό
το θέμα, διαβάστε “Το Πρόβλημα του Κέρδους” που είναι
γραμμένο σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Και τέλος,
όχι μόνο το τρέχον οικονομικό/παραγωγής/διανομής
σύστημα παρουσιάζει εγγενείς περιορισμούς στην
ικανότητά μας να δημιουργήσουμε “αφθονία” για όλους
τους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά μας οδηγεί προς ένα
μονοπάτι κοινωνικής αποτυχίας, προαναγγέλλοντας μια
σειρά κρίσεων που είναι πιθανόν αναπόφευκτες εάν το
σημερινό μοντέλο δεν προσαρμοστεί.

Από τα τέλη Ιουνίου, του 2010, δεκάδες εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα του
Κινήματος Zeitgeist. Έχουμε πάνω από 412.000
εγγεγραμμένα Μέλη από όλες σχεδόν τις χώρες του
κόσμου, με πάνω από 43.500 Χρήστες Φόρουμ στην
Παγκόσμια Ιστοσελίδα. Έχουμε επίσης 46 επίσημα
(διεθνή) παραρτήματα χωρών και πάνω από 200 υπό-
παραρτήματα διεθνώς. Οι δύο προηγούμενες ετήσιες-
εκδηλώσεις μας (Zeitgeist Day ή Z-Day), στα μέσα
Μαρτίου, είχαν ξεπουλήσει τα εισιτήρια σε ακροατήρια
σε όλο τον κόσμο, με την πιο πρόσφατη ημερίδα που
έχει πάνω από 330 εκδηλώσεις σε 70 χώρες. (Βλ.
zday2010.org) Είχαμε διεθνή αναγνώριση τόσο από
ανεξάρτητα όσο και από κεντρικά μέσα ενημέρωσης,
συμπεριλαμβανομένων των New York Times της
Αμερικής.

Περιττό να πούμε, προχωράμε πολύ καλά. Μόλις
πρόσφατα, ξεκινήσαμε ένα έργο με γνώμονα την
καλαισθησία το οποίο προτείνει εργαλεία-μέσα,
που αφορούν την κοινωνική αφύπνιση μέσα στην
κοινότητα, και ονομάζεται Zeitgeist Media Project
(zeitgeistmediaproject.com). Παρομοίως, έχουμε και
πολλά άλλα σχέδια στα σκαριά, όλα προσανατολισμένα
στο να φέρουν συνειδητοποίηση προς αυτή τη νέα
κοινωνική κατεύθυνση. Ας γίνει γνωστό ότι είμαστε
ακόμη στα προκαταρκτικά στάδια του Κινήματος
και η αύξηση της επίγνωσης για το θέμα είναι το πιο
σημαντικό βήμα. Μόλις επιτευχθεί το ορόσημο αυτό,
θα αρχίσουν υλικά έργα και θα παρθούν μεγαλύτερες
δράσεις.

Πιστεύουμε ότι το σημερινό πρόβλημα της ρύπανσης,
της ανεργίας, της εξάντλησης των πόρων, της
εγκληματικότητας, της φτώχειας, του πολέμου και της
γενικής κοινωνικής αστάθειας είναι πιθανόν να συνεχίσει
να αυξάνεται, δεδομένης της φύσης του συστήματος
και αυτών που ενισχύει. Το TZM ελπίζει ειλικρινά ότι
μπορούμε να ξεκινήσουμε να κινούμαστε έξω από το
σημερινό μας μοντέλο πριν να είναι πολύ αργά, και
αυτός είναι και ο κεντρικός του ρόλος. Το πρώτο βήμα,
λοιπόν, είναι η μαζική παγκόσμια συνειδητοποίηση μιας
εναλλακτικής. Ελπίζουμε να ενωθείτε μαζί μας, αν δεν
το έχετε κάνει ήδη.

Peter Joseph

Δεν υπάρχουν σχόλια: